Học thử miễn phí

Hãy đăn ký ngay một tiết học miễn phí với chúng tôi để bạn biết trình độ của bạn và được hỗ trợ xác định mục tiêu học tập

Đăng ký miễn phí

Trong tiết học miễn phí đầu tiên dành cho bạn, giáo viên của chúng tôi sẽ:

  • Xác định trình độ của bạn
  • Giải thích quy trình giảng dạy và cách hoạt động trên nền tảng của chúng tôi
  • Giúp đỡ trong việc thiết lập mục tiêu học tập
  • Và giải đáp các băn khoăn của bạn để nói tiếng Anh lưu loát.

Để đăng ký tiết học đầu tiên miễn phí, bạn sẽ cần phải thực hiện giữ chỗ, phí giữ chỗ là $10 thông qua Paypal. Trong 24h sau tiết học hoàn thành, khoản tiền giữ chỗ của bạn sẽ được trả lại cho bạn. Trong trường hợp học viên không tham gia học vào lịch học đã đặt trước, phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.

Đăng ký học thử miễn phí với giáo viên từ Mỹ

Phiếu đăng ký học miễn phí

Calendar


Your phone number:

Your name:

Your email:

Comments/Questions:

Đóng menu